Web Analytics Made Easy -
StatCounter
top of page

Gofalu am eich gemwaith

Cadwch yr holl emwaith i ffwrdd o glorin, cannydd a chynhyrchion glanhau eraill.

Rhowch eich gemwaith yn olaf; ar ôl rhoi persawr, golchdrwythau corff a chwistrell gwallt ac ati i'w hosgoi rhag cael eu llychwino neu eu difrodi.

Peidiwch â gwisgo gemwaith yn y gawod, y baddon neu wrth lanhau, garddio, ymarfer corff  neu unrhyw sefyllfa arall a allai achosi difrod iddi.  

 

Y ffordd symlaf o gadw'ch gemwaith yn lân yw golchi'n ysgafn  luke dŵr cynnes, sebonllyd ysgafn iawn.  

Pat yn sych, ac os yw'n eitem caboledig, rwy'n argymell defnyddio lliain caboli yn rheolaidd, fel y rhain .  

Rinsiwch eitem cyn sgleinio bob amser, oherwydd gall llwch cartref hyd yn oed grafu cerrig meddalach os cânt eu rhwbio yn erbyn yr wyneb.  Rwy'n argymell y dylid gwisgo gemwaith ar ôl yr holl bethau ymolchi, persawr a chwistrell gwallt er mwyn osgoi llychwino a difrodi cerrig gemau.

Dylid trin cerrig meddalach, fel opal, yn arbennig o ofalus.  Mae'r rhan fwyaf o'r opals rwy'n eu defnyddio yn Awstralia nad ydyn nhw'n amsugno dŵr.  Fodd bynnag, dylid eu trin yn garedig, a'u hamddiffyn rhag crafiadau ac amlygiad i golchdrwythau, potions, hufenau a chwistrelli, a gall pob un ohonynt eu niweidio'n barhaol.

 

Gall opals Welo amsugno dŵr, ac er y gall dŵr beri iddynt golli eu lliwiau dros dro , bydd hufenau ac unrhyw fath o olew neu saim yn lladd lliw carreg yn barhaol, felly dylid eu hosgoi yn llwyr.  

Os oes gennych eitem ocsidiedig (du), gallwch ddod o hyd i nodiadau gofal yma .  

Mae gemwaith gyda phatina lliw llachar (fel yr ystod Tegan) eisoes wedi'i wisgo / crafu yn fwriadol ond nodwch y gellir crafu'r patina i ffwrdd, felly cymerwch ofal lle rydych chi'n ei storio / ei wisgo.  Peidiwch â throchi’r gemwaith hwn mewn hylifau.

Os ydych chi'n ansicr sut i ofalu am ddarn penodol, cysylltwch â ni . 

Thank You For Choosing Me To Make Your Jewellery!
bottom of page