Web Analytics Made Easy -
StatCounter
top of page
Yn Barod

Mae Yn Barod yn golygu 'parod', ac mae'n siâp hapus, buddugoliaethus, tuag i fyny i mi. Fe'i gwelais ar unwaith fel ffurf trwmped, sy'n tyfu i fyny. Fe barodd i mi wedyn feddwl am ffwng, a'r ffilmiau natur cyflym hynny ohonyn nhw'n tyfu i fyny o lawr y goedwig. Sut felly, i gymysgu'r llachar,

trumpetyness â hynny?

Roedd arbrofion cychwynnol mewn clai papur a chlai polymer yn anfodlon. Fodd bynnag, newydd-ddyfodiad diweddar iawn i gerfio cwyr ydw i, lle mae darn wedi'i gerfio mewn cwyr, yna ei gastio mewn metel. Penderfynais wneud cylch yn y byddwn yn ei gerfio mewn cwyr. Roeddwn i eisiau iddo gael nifer o'r madarch trwmped unionsyth hyn ar wahanol uchderau. Roedd gen i 3 cast mewn arian, pob un wedi cael gorffeniadau gwahanol. Roedd fy ffefryn wedi'i orchuddio â phatinas lliw llachar, ac yna fe wnes i ei sgwrio i ffwrdd. Mae'n edrych fel ei fod yn hen degan tun neu fodrwy a oedd wedi'i anghofio, ac a oedd rywsut wedi ei drawsnewid i rywbeth arall o dan y ddaear. Mae ymylon y 'dewiss' wedi'u sgleinio i dynnu sylw atynt.

Niziblian: Yn Barod Ring alt2
Niziblian: Yn Barod Ring Alt
Niziblian: Yn Barod Ring

Pob ffotograff  © Hosking Aga  Brandio

Lottery funding strip landscape colour.j
bottom of page