Web Analytics Made Easy -
StatCounter
top of page
Paent

Rwy'n falch nad oeddwn wedi gweld y gair hwn wedi'i ysgrifennu oherwydd efallai ei fod wedi cymysgu fy argraffiadau cychwynnol. Yn Gymraeg, mae Faint yn golygu 'faint' - wedi'i ysgrifennu mae'r un sillafu â 'faint' yn Saesneg, sy'n awgrymu ffurf wahanol iawn i mi. Rhoddodd Faint (y ffordd Gymreig) ddelwedd feiddgar, wastad i mi o 2 linell lydan yn mynd o'r chwith i'r dde, ac o lawr i fyny ac i fyny ar bwynt cornel dde. Roeddwn i'n gwybod ar unwaith mai darn sgwâr fyddai hwn. Gwnaeth i mi feddwl am symbolau ac arwyddluniau.

Roeddwn i'n gwybod y byddwn i'n gosod carreg ar y pwynt uchaf ar y dde i dynnu sylw at gysylltiad y llinellau. Rhoddais gynnig ar rai patinas metel a wnaeth yn union yr hyn yr oeddwn ei eisiau - a roddodd liwiau llachar, a oedd yn wydn ond y gellid eu crafu / gwisgo i ffwrdd. Mae gan y darn pin dwbl, ac mae wedi'i ffurfio o ddalen hefty 10 x10cm o arian 1mm o drwch. Fe wnes i osod saffir parti glas / gwyrdd yn 18ct yn y gornel. Dewiswyd y garreg i gyferbynnu â'r du, melyn llachar ac oren yr oeddwn wedi'i ddewis. Mae yna rywbeth hapus iawn yn ei wneud wrth greu gwrthrych geometrig, pristine (yn enwedig mewn metelau gwerthfawr) a mynd ati i wneud iddo edrych fel arall yn ofalus iawn.

Mae'r darn hwn yn adlewyrchu fy themâu craidd fwyaf yr wyf yn dychwelyd atynt wrth wneud gemwaith; gemwaith a allai fod â gorffennol, mae hynny wedi'i ddarganfod. Roeddwn i eisiau i'r darn edrych fel petai ganddo orffennol ac wedi cael ei gloddio neu ei ddarganfod. Fe wnes i guro a gowtio'r arian a gwisgo'r ymylon i lawr. Fe wnes i drallod y lleoliad, wrth sicrhau y byddai'n parhau'n gryf. Fe wnes i sgwrio'r patina yn ôl ac yna ocsideiddio'r darn cyfan. Roedd yn teimlo mor hollol gywir ar ôl gorffen. Allan o'r deg darn, dyma'r un sy'n mynd i gael y dylanwad mwyaf yn bendant ar y cyfeiriad y mae fy gemwaith yn ei gymryd yn y dyfodol.

Niziblian: Vaint Brooch
Niziblian: Faint 2

Pob ffotograff  © Brandio Hosio Aga

Lottery funding strip landscape colour.j
bottom of page