Web Analytics Made Easy -
StatCounter
top of page
Siâp Geiriau

Digwyddodd y prosiect hwn yn ystod Haf 2020.  Yn allanol, a 100% o'r amser, fi yn syml ydw i.  Ffilm gemau, gwneud gemwaith, sci-fi ac ffilm arswyd sy'n caru pobl yng Nghaerdydd.  Rwyf hefyd yn awtistig ag anhwylder prosesu synhwyraidd. Mae hyn yn golygu fy mod yn or-sensitif i rywfaint o fewnbwn synhwyraidd, ac yn hyposensitif i eraill.  Os ydw i'n sâl neu dan straen, mae'r sensitifrwydd hwn yn cael ei fwyhau.  Rwy'n hypersensitif i swnio.  Ni allaf ei hidlo allan ac yn aml mae 'gweld' yn swnio fel siapiau.  Pan ddechreuais edrych ar ddysgu Cymraeg sgyrsiol sylfaenol iawn yn ystod yr Haf Covid cyntaf hwnnw, nid oeddwn mewn lle da. Nid wyf yn ymdopi â newid yn dda ac mae angen i mi gynllunio i aros yn ddigynnwrf. Roedd Covid yn golygu bod fy mharth cysur wedi diflannu.  Roeddwn i ar drai.  Felly doeddwn i ddim yn union  synnu bod sŵn y geiriau Cymraeg newydd hyn (i mi) yn atgoffa repsonses visceral dwys iawn.  Dechreuais 'weld / teimlo' rhai ohonyn nhw'n gryf iawn, a dechreuais feddwl tybed sut fyddai'r siapiau hyn yn cyfieithu i ddarnau gemwaith.  Arweiniodd hyn at greu'r prosiect The Shape of Words.

Yn gryno, y prosiect fyddai ceisio casglu deg darn o emwaith, pob un yn seiliedig ar fy ymatebion synhwyraidd cychwynnol i wahanol eiriau.  Penderfynais na fyddwn yn gwneud unrhyw ymdrech i wneud i'r darnau edrych yn gydlynol a byddwn yn arbrofi gyda deunyddiau ac yn ffurfio'n rhydd. Byddwn yn cadw blog / dyddiadur yn ystod y broses (gwnes i, gallwch ei ddarllen yma ). Byddai'r prosiect yn gorffen gydag arddangosfa gorfforol o'r darnau gemwaith gorffenedig yn Oriel Oriel Bevan Jones yng Nghaerfyrddin, arddangosfa bellach yn Hwb y Cyfeiriadur Awtistiaeth yng Nghaerffili, oriel ar-lein ar fy ngwefan, ynghyd â ffilm fer gan Chris Lloyd .

 

Byddaf yn dangos y gwaith ymhellach (COVID WILLING) yn sioe Autism Directory Live ym mis Ebrill 2022.

 

Ni allaf ddweud wrthych faint rwyf wedi mwynhau'r siwrnai hon, a pheidiwch â theimlo fy mod yn gorbwysleisio'r pwysigrwydd y mae wedi'i gael i mi yn ystod yr amser hwn. Yn llythrennol, mae wedi bod yn achubiaeth greadigol i hongian arni pan na allwn fod yn sicr o unrhyw beth arall, yn ogystal â rhoi ysbrydoliaeth a chyfeiriad newydd i mi ar gyfer fy ngwaith. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r canlyniadau.

 

Cliciwch ar unrhyw un o'r 10 delwedd isod i'w gweld yn llawn, a darganfod mwy am bob darn.

Os hoffech gael delweddau cydraniad uchel i'w hatgynhyrchu, neu i drafod y prosiect anfonwch e-bost ataf yn lydia@niziblian.com

Byddwn hefyd wrth fy modd ag unrhyw adborth neu gwestiynau sydd gennych, anfonwch e-bost ataf neu defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen hon. Heb allu rhyngweithio'n bersonol i weld sut y derbynnir y casgliad, mae eich adborth yn ddwbl bwysig!

Diolch!

Gwawr

Yn Barod

Deateb

Paent

G arian

Hwyl

Llaeth

Llygaid

Pili-pala

Pobol

Diolch i chi (a chofleisiau rhithwir arth) i Eiryl George, Sarah McCartney & Anita Holford , Helo Blod , Richard Williams & Menai Translation.

Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosibl trwy arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Lottery funding strip landscape colour.j
bottom of page